fbpx
Nieuwe vestiging in Barendrecht 0% courtage

€ 250,- cashback op de verkoop van uw woning

By 16 september 2019Actie, Verkoop woning

Ik heb interesse in deze cashback actie.

Ook geldig voor als u niet in Spijkenisse of Barendrecht woont.

Neem nu contact op met één van de kantoren van Toussaint + van Wijk:
Barendrecht: 0180 – 20 18 88 | barendrecht@tvw.nl
Spijkenisse: 0181 – 61 98 88 | spijkenisse@tvw.nl

Actievoorwaarden € 250,- cashback op verkoop van uw woning

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: € 250,- cashback op de verkoop van uw woning hierna te noemen: ‘actie’, die wordt georganiseerd door Toussaint + van Wijk Makelaardij hierna te noemen: ‘TvW’.

Artikel 1 Algemeen
1. Alleen in Nederland woonachtige personen van 18 jaar of ouder zijn gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
2. Deelname aan de actie is gratis gedurende de actieperiode, 18 september 2019 tot en met 18 september 2020, dit is tevens het moment dat het recht van verzilvering afloopt.
3. Actie is alleen van toepassing bij verkoop van uw woning
4. Er wordt maximaal één keer per huishouden uitbetaald.
5. In de actie wordt € 250,- in mindering gebracht op uw courtagenota.

Artikel 2 Gegevens
1. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens .
2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
3. Voor deze aanvraag is het naar waarheid invullen van de gevraagde persoonsgegevens verplicht.
4. De persoonsgegevens die je verstrekt kunnen door TvW worden gebruikt enkel en alleen conform de privacy wetgeving.

Artikel 3 Deelname
1. Het actieproduct dient als originele deurhanger in de actieperiode te zijn ontvangen
2. Er kan per huishouden maar 1 keer gebruik worden gemaakt van deze geld-terug-actie.
3. De actie is niet geldig in combinatie met overige kortingen.
4. TvW zal de cashback bedragen, waarop de deelnemer recht heeft, in mindering brengen op de courtagenota.
5. De cashback van €250,- wordt alleen uitgekeerd na succesvolle verkoop.
6. Bij intrekking van de opdracht van verkoop van de woning vervalt de cashbackactie
7. Het uit te keren bedrag is inclusief btw.

Artikel 4 Contact/Klachten
Als u vragen of opmerkingen heeft over diensten van TvW of over deze actievoorwaarden of de uitvoering van deze actie, neem dan contact op met Toussaint + van Wijk Makelaardij via telefoonummers 0181-619888/0180-201888 of per mail via spijkenisse@tvw.nl / barendrecht@tvw.nl.

Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring
De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uit deze actie voortvloeiende schade.

Artikel 6 Diversen
1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door TvW gewijzigd worden. Geadviseerd wordt de voorwaarden regelmatig te bekijken.
2. TvW behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen inzendingen af te keuren, deelnemers van deelname uit te sluiten, of de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of het programma te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. Indien de actievoorwaarden niet voorzien beslist TvW.
3. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Leave a Reply

Bel 0181 - 61 98 88 voor meer informatie over het verkopen van uw object of kom te weten hoeveel uw eigendom waard is.