Een objectief en onderbouwd waardeoordeel

Taxatie met of zonder validatie


Taxatie of waardebepaling


Vakkundig en onafhankelijk

Bij een taxatie is het van belang dat u het juiste inzicht krijgt in de waarde van het onroerend goed. Onze taxaties zijn onderbouwd, gedocumenteerd en van gedegen kwaliteit. Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van het waarderen van kantoren, winkels, bedrijfsruimten, bouwgrond en beleggingen bent u zeker van een gedegen waardeoordeel.

Taxeren van bedrijfsonroerend goed is een specialisme. Hierdoor is niet iedere taxateur bevoegd om een taxatierapport uit te brengen voor (bedrijfs-)onroerend goed. Er worden vanuit brancheverenigingen en kwaliteitslabels als NRVT strenge eisen gesteld aan dit soort taxatierapporten. Toussaint + van Wijk voldoet aan al deze eisen en is hiervoor volledig gecertificeerd.

Bij het waarderen van bedrijfsonroerend goed kijken we daarom naar een groot aantal factoren zoals locatie, bereikbaarheid, marktomstandigheden, gebruiksmogelijkheden en milieufactoren.

Wij zijn in te schakelen om een taxatierapport op te stellen voor onder meer:

 • Aankoop
 • Verkoop
 • Fiscale overdracht (van privé naar zakelijk)
 • Fiscale overdracht (van zakelijk van privé)
 • Aanvraag bedrijfskrediet
 • Vaststellen herbouwwaarde/opstalverzekering
 • Onteigening
 • Familiaire overdracht
 • Verkrijging managementinformatie
 • Financieringsbeslissing
 • Beoordeling WOZ-waarde

Naast eenmalige taxaties kunt u ook bij ons terecht voor een volledige vastgoedportefeuille analyse, risico inventarisatie en advies om uw vastgoedportefeuille te optimaliseren. Wij werken voor diverse beleggingsinstellingen en u kan er van op aan dat u van ons een gedegen advies krijgt.

Onze gevalideerde rapporten worden geaccepteerd door o.a.

Naast eenmalige taxaties kunt u ook bij ons terecht voor een volledige vastgoedportefeuille analyse, risico inventarisatie en advies om uw vastgoedportefeuille te optimaliseren. Wij werken voor diverse beleggingsinstellingen en u kan er van op aan dat u van ons een gedegen advies krijgt.

Aankoopbegeleiding
Indien wij de taxatie uitvoeren zijn wij al volledig betrokken bij het object en in dit kader begeleiden wij ook graag het aankooptraject voor u. Met de taxatie als uitgangspunt bepalen we in overleg met u een plan van aanpak en gaan we het traject in.